Ενοικίαση

Η εταιρεία μας σας παρέχει τη δυνατότητα ενοικίασης μηχανημάτων
από λίγες ημέρες έως αρκετούς μήνες ή χρόνια ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να μας περιγράψετε το μηχάνημα που χρειάζεστε,
πότε και για πόσο χρονικό διάστημα το θέλετε και που να σας το στείλουμε.

Πιστοποιητικό Καταλληλότητας & Πινακίδες Μ.Ε.

Η εταιρεία μας, συμβεβλημένη με εγκεκριμένους φορείς, σας παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας, όπως και την έκδοση πινακίδων Μ.Ε. για τα μηχανήματά σας.