Τα Καταστήματά μας και οι Αντιπροσωπείες μας.

Έδρα: Θεσσαλονίκη
4° χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Αθηνών
Περιοχή ‘Α ΚΤΕΟ – Τ.Κ. 546 28
Τηλ.: 2310 755.800
Fax: 2310 75.39.39
info@godosidi.gr
www.godosidi.gr

Υποκατάστημα: Αθήνα
Λεωφόρος Κηφισού 12 &
Λεωφόρος Αθηνών γωνία
Τ.Κ.104 47
Τηλ.: 210 34.11.450
Fax: 210 34.12.093

Υποκατάστημα: Λάρισα
3° χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης – Αθηνών
Τ.Κ. 413 36
Τηλ.: 2410 661.661
Fax: 2410 661.622

Αντιπροσωπεία: Ηράκλειο
2° χλμ Ηρακλείου – ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η.
Τ.Κ. 715 00
Τηλ.: 2810 54.28.28
Fax: 2810 54.28.56

Αντιπροσωπεία: ’Αργος
Ε.Ο. ’Αργους Μυδέας
Περιοχή Λάλουκα – Τ.Κ. 211 55
Τηλ.: 27520 43.042
Fax: 27520 43.419

Αντιπροσωπεία: Σέρρες
5° χλμ Σερρών – Νιγρίτας
Τ.Κ. 621 00
Τηλ.: 23210 75.835
Fax: 23210 75.835