Βλέπετε 1–30 από 227 αποτελέσματα

CATERPILLAR DP30N FV3700 Ελαφρώς Μεταχειρισμένο & Ανακατασκευασμένο Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 3.0ton με Ιστό FULL VIEW DUPLEX 3.700mm & Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου  

CATERPILLAR DP15N FV3300 Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 1.5 ton με Ιστό FULL-VIEW DUPLEX 3.300mm & Εργοστασιακή HOOK-ON Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου με Πλήρως Μεταλλική ‘’EXECUTIVE’’ Εργοστασιακή Καμπίνα Χειριστή

CHL CPCD25 STAGE-V Καινούργιο & Αμεταχείριστο Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 2.5ton με Ιστό FULL-VIEW DUPLEX 3.300mm Με Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου και Κινητήρα EURO 5

CHL CPCD25 STAGE-V Καινούργιο & Αμεταχείριστο Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 2.5ton με Ιστό FULL-VIEW TRIPLEX 4.800mm Με Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου και Κινητήρα EURO 5

Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 5.0ton με Ιστό FULL-VIEW DUPLEX 4.950mm Εργοστασιακή HOOK / ON Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου 4ο Εργοστασιακό Χειριστήριο με 4η Εργοστασιακή Γραμμή Παροχής Υδραυλικού Κυκλώματος & 2πλούς Εμπρόσθιους Τροχούς

NISSAN FD02A25Q TFV4500 Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 2.5 ton με Ιστό TRIPLEX SUPERIOR VIEW-VIEW 4.500mm Εργοστασιακά Minilevel Χειριστήρια Τύπου Fingertip με 3ο & 4ο Εργοστασιακό Χειριστήριο Εργοστασιακή HOOK / ON υδραυλική πλάγια μετατόπιση φορτίου με εργοστασιακά ενσωματωμένα υδραυλικά ανοιγοκλεινόμενα HOOK / ON πιρούνια Εργοστασιακό εμπρόσθιο μεταλλικό πλαίσιο με κρύσταλλο ασφαλείας τύπου ‘’Securit’’ και υαλοκαθαριστήρα Εργοστασιακά Ενσωματωμένες Πλαϊνές Μπάρες Προστασίας Οδηγού (bodyguard)

NISSAN FGD02A32Q FV3300 Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 3.2 ton με Ιστό DUPLEX FULL-VIEW 3300mm Με Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου & Υδραυλικά ανοιγοκλεινούμενα πιρούνια Με Πλήρως Μεταλλική “EXECUTIVE” Εργοστασιακή Καμπίνα Χειριστή με Καλοριφέρ

JUNGHEINRICH EFG 216 3τροχο Ηλεκτροκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 1.6ton με Ιστό FULL-FREE ‘’TRIPLEX’’ 4.640mm Εργοστασιακά Ενσωματωμένη Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου & 3ο Εργοστασιακό Χειριστήριο με 3η Εργοστασιακή Γραμμή Παροχής Υδραυλικού Κυκλώματος

Καινούργιο & Αμεταχείριστο Ανθυγρό 3τροχο Ηλεκτροκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 1.8ton με Ιστό FULL-FREE TRIPLEX 4.500mm Εργοστασιακά Ενσωματωμένη Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

Καινούργιο & Αμεταχείριστο Ανθυγρό 3τροχο Ηλεκτροκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 1.8ton με Ιστό FULL-FREE TRIPLEX 4.700mm Εργοστασιακά Ενσωματωμένη Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

Καινούργιο & Αμεταχείριστο Ανθυγρό 3τροχο Ηλεκτροκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 1.8ton με Ιστό FULL-FREE TRIPLEX 5.000mm Εργοστασιακά Ενσωματωμένη Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

KOMATSU FD15Τ-17 Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 1.5ton με Ιστό FULL-VIEW ‘’DUPLEX’’ 3.500mm & Εργοστασιακή HOOK-ON Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 1.5ton με Ιστό FULL-FREE TRIPLEX 4.300mm & Ενσωματωμένη HOOK-ON Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

KOMATSU FD15Τ-20R Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 1.5ton με Ιστό FULL-FREE ‘’TRIPLEX’’ 4.300mm & Ενσωματωμένη INTEGRAL Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου Με μεταλλική καμπίνα και καλοριφέρ

Καινούργιο & Αμεταχείριστο Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 1.8ton με Ιστό FULL-FREE TRIPLEX 4.500mm & Εργοστασιακά Ενσωματωμένη Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

Καινούργιο & Αμεταχείριστο Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 1.8ton με Ιστό FULL-FREE TRIPLEX 4.700mm & Εργοστασιακά Ενσωματωμένη Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

KOMATSU FD25T-14 TFV4300 Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 2.5 ton με Ιστό TRIPLEX FULL-FREE 4.300mm Εργοστασιακά Χειριστήρια με 3ο & 4ο Εργοστασιακό Χειριστήριο Εργοστασιακή HOOK / ON υδραυλική πλάγια μετατόπιση φορτίου & Πλήρως Μεταλλική ‘’EXECUTIVE’’ Εργοστασιακή Καμπίνα Χειριστή

KOMATSU FD25Τ-16R Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 2.5ton με Ιστό FULL-VIEW DUPLEX 3.000mm Εργοστασιακή INTEGRAL Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

Καινούργιο & Αμεταχείριστο Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 2.5ton με Ιστό FULL-VIEW DUPLEX 3.300mm & Εργοστασιακά Ενσωματωμένη Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

Καινούργιο & Αμεταχείριστο Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 2.5ton με Ιστό FULL-FREE TRIPLEX 4.500mm & Εργοστασιακά Ενσωματωμένη Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

Καινούργιο & Αμεταχείριστο Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 2.5ton με Ιστό FULL-FREE TRIPLEX 4.700mm & Εργοστασιακά Ενσωματωμένη Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

Καινούργιο & Αμεταχείριστο Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 2.5ton με Ιστό FULL-FREE TRIPLEX 5.000mm & Εργοστασιακά Ενσωματωμένη Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

KOMATSU FD30Τ-16R Ελαφρώς Μεταχειρισμένο & Ανακατασκευασμένο Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 3.0ton με Ιστό FULL VIEW DUPLEX 4.000mm & Εργοστασιακά Ενσωματωμένη Integral Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου με 3ο Εργοστασιακό χειριστήριο & με 3η Εργοστασιακή γραμμή παροχής υδραυλικού κυκλώματος με Διπλά Εμπρόσθια Ελαστικά

Ελαφρώς Μεταχειρισμένο Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου (Approved – Reconditioned Diesel Counter Balance Forklift Truck) Παρουσίαση Χαρακτηριστικά Λεπτομέρειες    

KOMATSU FD30Τ-16R Ελαφρώς Μεταχειρισμένο & Ανακατασκευασμένο Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 3.0ton με Ιστό FULL FREE TRIPLEX 4.300mm & Εργοστασιακά Ενσωματωμένη Integral Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου με 4ο Εργοστασιακό χειριστήριο & με 4η Εργοστασιακή γραμμή παροχής υδραυλικού κυκλώματος

KOMATSU FD30Τ-16R Ελαφρώς Μεταχειρισμένο & Ανακατασκευασμένο Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 3.0ton με Ιστό FULL FREE TRIPLEX 4.500mm & Εργοστασιακά Ενσωματωμένη Integral Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου με 4ο Εργοστασιακό χειριστήριο & με 4η Εργοστασιακή γραμμή παροχής υδραυλικού κυκλώματος

Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 4.0ton με Ιστό SIMPLEX 3.000mm & 2πλούς Εμπρόσθιους Τροχούς

KOMATSU FG15HΤ-20R Υγραεριοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 1.5ton με Ιστό FULL VISIBILITY DUPLEX 3.300mm & Εργοστασιακά Ενσωματωμένη Integral Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

Καινούργιο & Αμεταχείριστο Υγραεριοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 2.5ton με Ιστό FULL-FREE TRIPLEX 4.700mm & Εργοστασιακά Ενσωματωμένη Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

Καινούργιο & Αμεταχείριστο Υγραεριοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 2.5ton με Ιστό FULL-FREE TRIPLEX 5.000mm & Εργοστασιακά Ενσωματωμένη Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου