Περιστροφική Λαβίδα Ρολών 360° για Μαλακό Χαρτί με Ανατροπή 90° και Σταθερό το Μικρό Μπράτσο (Type-342SF) [0402]

Περιστροφική Λαβίδα Ρολών 360° με Ανατροπή 90° και Σταθερό το Μικρό Μπράτσο (Type-342SF)

SKU: PID_0402 Category: