NISSAN Y1D1A15Q FV3700 [1716]

NISSAN Y1D1A15Q FV3700
Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 1.5 ton
με Ιστό DUPLEX FULL-VIEW 3.700mm
& Εργοστασιακή HOOK-ON Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

SKU: PID_1716 Category: