NISSAN Y1D1A18Q TFV4300 [1782]

NISSAN Y1D1A18Q TFV4750
Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 1.8 ton
με Ιστό TRIPLEX FULL-FREE 4.300mm
& Εργοστασιακή HOOK-ON Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

SKU: PID_1782 Category: