NISSAN Y1D1A18Q TFV4750 [1758]

NISSAN Y1D1A18Q TFV4750
Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 1.8 ton
με Ιστό TRIPLEX FULL-FREE 4.750mm
& Εργοστασιακή HOOK-ON Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

SKU: PID_1758 Category: