NISSAN Y1D2A25Q TFV4500 [1718]

NISSAN Y1D2A25Q TFV4500
Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 2.5 ton
με Ιστό TRIPLEX SUPERIOR-VIEW 4.500mm
& Εργοστασιακή HOOK-ON Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

SKU: PID_1718 Category: