NISSAN Y1D2A25Q TFV4750 [1776]

NISSAN Y1D2A25Q TFV4750
Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 2.5 ton
με Ιστό TRIPLEX FULL-FREE 4.750mm
με Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

SKU: PID_1776 Category: