NISSAN Y1D2A25Q TFV5250 [1746]

NISSAN Y1D2A25Q TFV4900
Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 2.5 ton
με Ιστό TRIPLEX SUPERIOR-VIEW 4.900mm
& Εργοστασιακή HOOK-ON Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου

SKU: PID_1746 Category: