NISSAN YG1D2A30Q TFV4300 [1955]

NISSAN YG1D2A30Q TFV4300
Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 3.0 ton
με Ιστό TRIPLEX FULL-FREE 4300mm
Εργοστασιακή HOOK-ON Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου με 3ο Εργοστασιακό χειριστήριο και 3η Εργοστασιακή γραμμή παροχής υδραυλικού κυκλώματος

Κωδικός προϊόντος: PID_1955 Κατηγορία: