NISSAN YG1D2A32Q TFV6000 4V [1724]

NISSAN YG1D2A32Q TFV6000
Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 3.2 ton
με Ιστό TRIPLEX FULL-VIEW 6.000mm
με Εργοστασιακή “Hook-on” Υδραυλική Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου με
3ο & 4ο Εργοστασιακό χειριστήριο και 3η & 4η Εργοστασιακή γραμμή παροχής υδραυλικού κυκλώματος

SKU: PID_1724 Category: