Showing all 8 results

Γερανός (Type-980)

Γερανός με Εκτεινόμενο Μπράτσο (Type-975)

Γερανός με Εκτεινόμενο Μπράτσο επί Πιρουνιών (Type-976)

Καινούριος και Αμεταχείριστος Κλωβός Ασφαλείας με CE

Μηχανικός Κουβάς επί Πιρουνιών (Type-968)

Εξαρτήματα

Μπούμα (Type-940) [0097]

Μπούμα (Type-940)

Προσθαφαιρούμενα Μπράτσα για Ένα ή Δύο Βαρέλια

Προσθαφαιρούμενα Μπράτσα με Ελαστική Επικάλυψη